EN  English
Pomalu se blíží konec března a s ním i termín pro podání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/18. Pokud máte zájem o studium...
Studentské konference Chemie je život, je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských...
© 2017 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně