EN  English
Centrum materiálového výzkumu při Fakultě chemické představilo na 3. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace nabídku výzkumné kapacity,...
Na pozvání organizátorů akce ,,Setkání s vědou", pořádanou s podporou města Břeclav místním gymnáziem, prezentovali tradiční...
Ve spolupráci s Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně si Vás dovolujeme pozvat na prezentaci přístrojů TI Premier a UMT...
Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2018/2019 2. kolo přijímacího řízení pro studium v BAKALÁŘSKÝCH studijních...
© 2018 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně