EN  English
Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020. Návrhy kandidátů budou...
Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období...
© 2017 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně