EN  English
Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období...
Projít nástrahami vysokoškolského studia nemusí být zrovna snadné. Klíčovým dokumentem, kterým se musí řídit každý student brněnské...
Tuzemská firma NAFIGATE Corporation chystá vstup unikátní české biotechnologie Hydal na americký trh. Technologie Hydal, která vzešla z...
Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2017/18 2. kolo přijímacího řízení pro studium v BAKALÁŘSKÝCH studijních...
© 2017 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně