EN  English

NEW   Co obnáší Spin-off firma - na příkladu NenoVision

Datum: 26. 3. 2018

Přenáška bude zaměřena na problematiku začínajících technologických firem tedy tzv. Start-upů a to z několika pohledů. Konkrétní příklad bude uvedený na firmě NenoVision, jedním z čerstvých VUT Start-upů, který může sdílet zkušenosti s komercializací technologií vyvinutých na VUT. V posluchárně P8 FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, v pondělí 26. března 2018, 11:00 hod.

Více...

Chemie je život - středoškolská sekce studentské vědecké konference

Datum: 15. 3. 2018

Fakulta chemická dne 15. 3. 2018 přivítala v rámci studentské vědecké konference Chemie je život studenty středních škol. Výsledky svých prací kromě brněnských středoškoláků v letošním roce prezentovali také studenti ze Slovenska a úroveň prací byla letos opravdu vysoká. V sekcích živá a neživá příroda byly vybrány nejlépe hodnocené práce jak vědeckým výborem, tak studenty samotnými a udělena byla také cena firmy Synthon, s.r.o. za práci zahrnující zajímavé použití chemických analytických postupů.

Všem studentům děkujeme za účast a oceněným gratulujeme!

Elektronický sborník příspěvků je ke stažení na webu konference.

Více...

Ocenění v rámci projektu Brno Ph.D. Talent získal i Matouš Kratochvíl z Fakulty chemické

Datum: 20. 2. 2018

Zástupci statutárního města Brna a JCMM ocenili 13. února na brněnské radnici úspěšné studenty prvních ročníků doktorského studia, v rámci projektu Brno Ph.D. Talent. Mezi deset oceněných studentů z VUT patří i Matouš Kratochvíl, který se věnuje zkoumání nových materiálů – perovskitů a jejich použití v tisknutelných fotovoltaických článcích. Další oceněnou je také studentka fakulty chemické, která působí nyní na CEITEC - Klára Zárybnická. Ta se věnuje polymerní nanokompozitní pěně založené na impaktním polypropylenu.Tímto oceněním získali studenti po dobu tří let stipendijní šeky pro svůj výzkum v hodnotě 100 000 ročně.Upřímně gratulujeme.

Více...

31. 3. 2018 - končí podávání přihlášek ke studiu na akademický rok 2018/2019!

Datum: 1. 2. 2018

Pomalu, ale jistě se blíží konec března a s ním i možnost podat přihlášku ke studiu pro další rok do bakalářských i navazujících programů. Ten, kdo ještě váhá, by se měl rychle rozhodnout! Informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněny na http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium.html a také na www.studujchemii.cz 

 


Více...Nedávno uskutečněné akce

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie

Datum: 3. 3. 2018

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá pro uchazeče o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.

Více...

Seminář: BioScope Resolve

Datum: 1. 3. 2018

Laboratoř koloidů CMV Vás zve na seminář 1. 3. 2018, od 14:00.

Více...

Seminář: Teoretické studium perspektivních kovových materiálů a intermetalických sloučenin

Datum: 26. 2. 2018

Ústav chemie materiálů Vás zve na přednášku semináře „Pokročilé materiály“, v pondělí 26. února 2018, 11:00 hod., v posluchárně P8.

Více...


Přehled akcíRSS