EN  English

Mezinárodní konference a workshop

Datum: 5. 10. 2018

" High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy for analysis of biomolecular processes" (HR - US 2018)

5. - 8. října 2018 Fakulta chemická VUT v Brně

Konference bude poskytovat prostor pro diskusi o aplikacích ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením v analýze biomolekulárních procesů, včetně enzymově katalyzovaných reakcí, hydratace a konformačních změn v biopolymerech, biomolekulární stanovení a stabilita bio-koloidů jak ve výzkumu, tak v průmyslu.

Na workshopu vystoupí odborníci z různých oblastí výzkumu a průmyslu.

Přednášky se budou střídat s praktickými kurzy v oblasti aplikací ultrazvukových spektrometrů s vysokým rozlišením při analýze bioprocesů a jsou zaměřeny  na doktorandy, začínající a zkušené výzkumníky pracující v oblasti bioanalýzy, biofyziky, analytické chemie, farmaceutické technologie, potravinářství a dalších odvětvích. Praktické kurzy budou probíhat na přístrojích - ultrzavukový spektrometr s vysokým rozlišením, hustoměr, odstředivka Lumisizer, UV-VIS spektroskopie.

Více...

Bohumínská Bochemie využije technologii Hydal z FCH VUT

Datum: 20. 6. 2018

Bohumínská Bochemie bude vyrábět kosmetiku z použitého fritovacího oleje. Naše technologie má globální potenciál, říkají tvůrci

Zdroj: iHned.cz

Více...Nedávno uskutečněné akce

Ocenění letošních absolventů

Datum: 28. 6. 2018

V průběhu letošních slavnostních promocí absolventů magisterského studia, byli oceněni také nejlepší studenti. Cenu rektora VUT v Brně převzala Ing. Markéta Veselá a Cenu nadace Preciosa Ing. Radim Binar. Gratulujeme nejen jim, ale také všem úspěšným absolventům a přejeme bezproblémový start do reálného života.

Věda hrou v Technickém muzeu a naši chemici jsou tam také

Datum: 16. 6. 2018

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s partnery připravilo v sobotu 16. 6. 2018 od 10.00 do 18.00  celodenní porci pokusů, soutěží, ukázek a dalších aktivit. V rámci dětského dne tak představí netradičním způsobem úžasné vědecké obory. Chemické pokusy, soutěže a předváděčky připravili také studenti a propagátoři chemie z naší fakulty, tak se přijděte podívat.

Děkujeme za příkladnou, tématicky zaměřenou propagaci chemie a naší fakulty.


Více...

Prezentaci přístrojů firmy Bruker

Datum: 7. 6. 2018

Ve spolupráci s Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně si Vás dovolujeme pozvat na prezentaci přístrojů TI Premier a UMT Tribolab od firmy Bruker. Během akce se seznámíte s možnostmi mechanického testování materiálů pomocí přístrojů řady Hysitron a UMT Tribolab. Workshop povede aplikační technik Jaroslav Lukeš a servisní a aplikační technik Ladislav Pařízek. Kdy: 7. 6. 2018 Kde: Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118 Brno

Více...


Přehled akcíRSS