EN  English

Vážení příznivci a spolupracovníci Fakulty chemické,

Datum: 24. 12. 2017

u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku nám dovolte, abychom Vám všem, spolupracujícím firmám a podnikům, průmyslovým partnerům, středoškolským pedagogům i studentům, nadšencům chemie, návštěvníkům a hostům fakulty chemické poděkovali za Vaši přízeň a všestrannou podporu, kterou jste nám věnovali v průběhu tohoto roku.

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, klidný konec roku a jen to nejlepší do roku 2018.

Děkan fakulty ocenil vynikající studijní a publikační výsledky

Datum: 12. 12. 2017

Stává se pomalu již tradicí, že je koncem roku vyhlašována Cena děkana za vynikající studijní výsledky a také za vynikající publikační výsledky výzkumu. Na Slavnostním zasedání kolegia děkana, předal ocenění spojené s finanční odměnou, v zastoupení prof. Zmeškal. Cena děkana za vynikající studijní výsledky byla v letošním roce rozšířena i na studenty magisterských a bakalářských studijních programů a jako již tradičně, byla předána také cena partnerské firmy TEVA. Cena děkana za vynikající publikační výsledky výzkumu byla udělena autorskému týmu nejkvalitnějšího publikovaného výsledku ve dvou kategoriích, přičemž při výběru rozhodovala především dvě kritéria- kvalita časopisu v daném oboru  a celková kvalita časopisu podle aktuálního IF.

Všem oceněným blahopřejeme.

Více...

Fakulta chemická se stala hostitelem 12. ročníku odborné konference hasičů

Datum: 9. 12. 2017

Již 12. ročník odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR pořádala 9. 12. 2017 Moravská hasičská jednota, tradičně, v prostorách Vysokého učení technického v Brně – fakultě chemické.

12. ročník této konference navázal na seriál přednášek, zaměřených především k aktuálnímu dění v souvislosti s řešením typových činností prováděných příslušníky Záchranného útvaru HZS ČR.

Cena TA ČR v kategorii Originalita řešení pro FCH VUT

Datum: 20. 10. 2017

Technologická agentura České republiky udělila 21. 9. 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení za spolupráci na projektu Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny. Projekt byl řešen na Fakultě chemické týmem vedeným prof. Michalem Veselým.

Cílem projektu byl vývoj pokročilých tenkovrstvových elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí kalibrovatelné barevné změny. Jde o paměťový element, který kontinuální časovou osu téměř s libovolnou přesností převádí do kumulativní podoby, jež může být potom vyhodnocena nebo vnímána například jako dávka určitého typu záření, doba bezpečné expozice, doba expirace, mez světelné odolnosti nebo trvanlivosti.

Každá ze zapojených institucí přinesla do projektu svoje zkušenosti a byl vytvořen mezioborový tým, který se vzájemně vhodně doplňoval. Projekt řešil problém neexistence jednoduchého a levného způsobu pro posouzení světelné expozice v různých oblastech, jako například v dermatologii, při ochraně zdraví obyvatelstva a ochraně předmětů kulturního dědictví. Ve všech těchto oblastech by bylo užitečné mít k dispozici nástroj pro varování o dosažené dávce záření. Historické předměty, a to nejen staré rukopisy, tisky, fotografie a obrazy, vyžadují dodržování přísného světelného režimu. Jejich uskladnění, podmínky archivace i krátkodobého nebo i dlouhodobého vystavení jsou pevně vázány na znalost jejich světelné expoziční historie. K monitorování těch nejvzácnějších předmětů se používají sofistikované přístroje, ale ve sbírkách muzeí a galerií je obrovské množství sbírkových předmětů vyžadující monitoring světelné historie levným elementem.

Originalita řešení projektu spočívala v kombinaci následujících principů: uživatelsky vstřícná forma se snadným použitím, sofistikovaná reakční vrstva s nanočásticemi polovodičů, levná výroba prvku tiskem.Nedávno uskutečněné akce

Zahraniční mobility - infoschůzka

Datum: 6. 12. 2017

Podobně jako v uplynulých letech i letos pořádáme (nejen pro studenty) informační schůzku o možnostech výjezdů do zahraničí v akademickém roce 2018/2019. Těšíme se na Vás 6.12. v 15 hod v zasedačce děkanátu, 5. patro. Zahraniční oddělení FCH.

Více...

3. místo našich studentek v sekci Food Technology na konferenci MendelNET 2017

Datum: 11. 11. 2017

Ing. Lenka Šťávová a Ing. Lenka Burdějová získaly pěkné třetí místo v sekci Food Technology v rámci konference   MendelNET 2017. Upřímně gratulujeme!

Více...

Úspěšná reprezentace našich studentů na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě

Datum: 9. 11. 2017

9. 11. 2017 se na STU v Bratislavě konal 19. ročník celoslovenské studentské vědecké konference s mezinárodní účastí "Chémia a technológie pre život". Z našich studentů se nejlépe umístila Markéta Kabelková v sekci Tlačové technológie s příspěvkem - Optimalizace tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry, na 3.místě v sekci Fyzikálna chémia s příspěvkem - Příprava grafenových kvantových teček pomocí modifikované LPE metody se umístil Lukáš Zdražil.  3.místo také obhájla Marta Jemelková, v sekci Enviromnetálne inžinierstvo, s příspěvkem - Hydratece biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů.

Všem zúčastněných studentům gratulujeme děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty!

Více...


Přehled akcíRSS