EN  English

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie

Datum: 3. 3. 2018

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá pro uchazeče o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.

Více...

Ples chemiků

Datum: 23. 2. 2018

Srdečně Vás zveme na 22. ročník plesu fakulty, který se bude konat v pátek 23. 2.2017 od 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.K tanci a poslechu hraje HAMRLA BOYS MUSIC a DJ Karlos, čeká vás bohatý doprovodný program, překvapení a chemické losování. Prodej lístků v jednotné ceně 200 CZK bude zahájen v 1. 2. 2018 na podatelně fakulty.

Více...

Den chemie a Den otevřených dveří 15. 2. 2018

Datum: 15. 2. 2018

Dozvíte se vše nejen o možnostech studia na naší fakultě, ale také získáte přehled o nabídce uplatnění po ukončení studia. Informativní blok pro středoškolské studenty začíná v 10:00 hodin, ale otevřeno pro Vás máme již od 9:00, tak se přijďte podívat!

Skupinkám doporučujeme rezervaci termínu: 541 149 357.

Více informací zde

Junioři z VUT na chemické fakultě

Datum: 6. 1. 2018

Podpořit technické vzdělávání dětí je cílem dětské univerzity pro žáky druhého stupně základních škol.Díky VUT Junior se mohou zájemci seznámit s univerzitním prostředím i laboratorním vybavením VUT. V sobotu 6. ledna se věnovali na chemické fakultě molekulární gastronomii a  hydrogelům.

Více...

Děkan fakulty ocenil vynikající studijní a publikační výsledky

Datum: 12. 12. 2017

Stává se pomalu již tradicí, že je koncem roku vyhlašována Cena děkana za vynikající studijní výsledky a také za vynikající publikační výsledky výzkumu. Na Slavnostním zasedání kolegia děkana, předal ocenění spojené s finanční odměnou, v zastoupení prof. Zmeškal. Cena děkana za vynikající studijní výsledky byla v letošním roce rozšířena i na studenty magisterských a bakalářských studijních programů a jako již tradičně, byla předána také cena partnerské firmy TEVA. Cena děkana za vynikající publikační výsledky výzkumu byla udělena autorskému týmu nejkvalitnějšího publikovaného výsledku ve dvou kategoriích, přičemž při výběru rozhodovala především dvě kritéria- kvalita časopisu v daném oboru  a celková kvalita časopisu podle aktuálního IF.

Všem oceněným blahopřejeme.

Více...

Blíží se termín podání přihlášek do výběrového řízení ERASMUS + na akademický rok 2018/2019

Datum: 6. 12. 2017

Vyhlášení výběrového řízení mobilitního programu ERASMUS plus na výjezdy do zahraničí na studijní pobyty a praktické stáže pro akademický rok 2018/2019 proběhlo již začátkem prosince, nyní připomínáme blížící se termín 16. 1. 2018 pro odevzdání přihlášek. K přihlášce je nutné doložit také motivační dopis. Přihlášku včetně prezentace z info schůzkya veškeré podrobnosti najdete v aktualitách pro studenty.

Více...Nedávno uskutečněné akce

Vážení příznivci a spolupracovníci Fakulty chemické,

Datum: 24. 12. 2017

u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku nám dovolte, abychom Vám všem, spolupracujícím firmám a podnikům, průmyslovým partnerům, středoškolským pedagogům i studentům, nadšencům chemie, návštěvníkům a hostům fakulty chemické poděkovali za Vaši přízeň a všestrannou podporu, kterou jste nám věnovali v průběhu tohoto roku.

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, klidný konec roku a jen to nejlepší do roku 2018.

Fakulta chemická se stala hostitelem 12. ročníku odborné konference hasičů

Datum: 9. 12. 2017

Již 12. ročník odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR pořádala 9. 12. 2017 Moravská hasičská jednota, tradičně, v prostorách Vysokého učení technického v Brně – fakultě chemické.

12. ročník této konference navázal na seriál přednášek, zaměřených především k aktuálnímu dění v souvislosti s řešením typových činností prováděných příslušníky Záchranného útvaru HZS ČR.

3. místo našich studentek v sekci Food Technology na konferenci MendelNET 2017

Datum: 11. 11. 2017

Ing. Lenka Šťávová a Ing. Lenka Burdějová získaly pěkné třetí místo v sekci Food Technology v rámci konference   MendelNET 2017. Upřímně gratulujeme!

Více...


Přehled akcíRSS