EN  English

Mezinárodní konference a workshop

Datum: 5. 10. 2018

"High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy for analysis of biomolecular processes" (HR - US 2018)

5. - 8. října 2018 Fakulta chemická VUT v Brně

Konference bude poskytovat prostor pro diskusi o aplikacích ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením v analýze biomolekulárních procesů, včetně enzymově katalyzovaných reakcí, hydratace a konformačních změn v biopolymerech, biomolekulární stanovení a stabilita bio-koloidů jak ve výzkumu, tak v průmyslu.

Na workshopu vystoupí odborníci z různých oblastí výzkumu a průmyslu.

Přednášky se budou střídat s praktickými kurzy v oblasti aplikací ultrazvukových spektrometrů s vysokým rozlišením při analýze bioprocesů a jsou zaměřeny  na doktorandy, začínající a zkušené výzkumníky pracující v oblasti bioanalýzy, biofyziky, analytické chemie, farmaceutické technologie, potravinářství a dalších odvětvích. Praktické kurzy budou probíhat na přístrojích - ultrzavukový spektrometr s vysokým rozlišením, hustoměr, odstředivka Lumisizer, UV-VIS spektroskopie.

Více...

Soutěž Brno Ph.D. Talent

Datum: 3. 9. 2018

V září se otvírá možnost přihlásit se do již desátého ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent, která je určena vynikajícím studentům doktorských programů. O stipendium ve výši 10 000 Kč po dobu tří let se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti prvního ročníku doktorského programu přírodovědných nebo technických oborů. Důvodem podpory vzdělanosti právě v těchto oborech je ucelená snaha o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s vysokou koncentraci firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí. Odkaz na registrační formulář bude zveřejněn na webových stránkách soutěže od 3. do 16. září 2018.

Dotaci poskytuje Statutární město Brno a je administrována Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu

Více...

Pro studenty začne platit od září „státní

Datum: 21. 8. 2018

Doporučujeme všem studentům objednat si průkaz ISIC. S prvním zářijovým dnem začnou platit výrazné slevy na jízdném, které na jaře schválila vláda. Týka se mimo jiné také studentů od 18 do 26 let, kteří mohou nově využívat jízdenky se slevou 75% z obyčejného jízdného. Studenti prokazují nárok na slevu platným průkazem ISIC. Slevy se budou vztahovat i na traťové jízdenky a v případě dopravce ReginJet také na tarify Low cost, Standard a Relax. Slevu bude možné uplatnit ve všech vnitrostátních spojích a za určitých podmínek i ve vlacích do zahraničí. Nárok na slevu mají všichni cestující, kteří na ni prokáží nárok, tedy včetně cizinců. Zárověň platí, že dopravce může slevu vyloučit u některých konkrétních spojů.

Více...Nedávno uskutečněné akce

Fakulta chemická VUT hostí semifinálové kolo EXPEDICI MARS

Datum: 21. 9. 2018

V termínu 21. - 23. 9. 2018 proběhne v prostorách fakulty chemické semifinálové kolo projektu Expedice Mars 2018. Tato soutěž je určena pro mládež ve věku 13 -18 let, se zajmem o přírodní vědy a techniku. Přípravu soutěže mají na starosti lidé, kteří si jí sami prošli jako účastníci, dostali se až do finále. Sami si tedy zažili všechna kola a dle svých zkušeností soutěž upravují tak, aby byla pro účastníky největším přínosem. 

Více...

Chemistry & Life 2018

Datum: 12. 9. 2018

Ve dnech 12. – 14. 9. 2018 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 7. ročník konference Chemistry & Life 2018. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty, ale i doktorandů, s kolegy z jiných tuzemských i zahraničních universit v oblastech výzkumu realizovaném na naší fakultě. Budeme potěšeni, pokud se konference zúčastníte, přispějete tak ke zvýšení její odborné úrovně. Výsledky prezentované na této konferenci budete moci publikovat (po úspěšném oponentním řízení) v renomovaných odborných časopisech. Jsme si vědomi, že organizovaná konference je i společenskou akcí, proto jsme pro vás, účastníky, připravili bohatý doprovodný program. 

Více...

Ocenění letošních absolventů

Datum: 28. 6. 2018

V průběhu letošních slavnostních promocí absolventů magisterského studia, byli oceněni také nejlepší studenti. Cenu rektora VUT v Brně převzala Ing. Markéta Veselá a Cenu nadace Preciosa Ing. Radim Binar. Gratulujeme nejen jim, ale také všem úspěšným absolventům a přejeme bezproblémový start do reálného života.


Přehled akcíRSS