EN  English

Volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020

Datum: 30. 10. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020.

Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním řádem AS FCH VUT. Návrhy je možné podávat v termínu od 9. do 20. října 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP.

Více informací na Úřední desce Akademického senátu FCH VUT v Brně ve vestibulu fakulty nebo na stránkách AS . 

Více...

Noc vědců 2017 - Mobilita

Datum: 6. 10. 2017

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již dvanáctým rokem. Letos jsme pro Vás sestavili program na téma Mobilita - svět je v pohybu. Přijďte se tedy podívat na Purkyňovu 118 v pátek 6. října od 18:00 hodin. Na podrobnější program se můžete podívat zde. Těšíme se na Vás!

Více...

Chemici opět reprezentovali VUT na Festivalu vědy

Datum: 8. 9. 2017

Festival vědy s ABB. Jaký byl? Spotřebovalo se 20 litrů octa, vyrobilo 150 maket Slunce, vyrazilo se 350 mincí, vysráželo 20 gramů stříbra, snědlo 27 kilogramů jogurtu, připravilo 200 tablet, robot vydal 300 lízátek a nalepil 150 známek na dopisy, snědlo se 550 párků v rohlíku… a dorazilo v pátek 2200 dětí z brněnských i mimobrněnských škol a 3200 sobotních rodičů s dětmi.

"Více než stovka spoluorganizátorů neváhala obětovat čas i prostředky k tomu, aby ukázala, jak důležitá a přitom zábavná věda může být. Nadšené tváře dětí i dospělých svědčí o tom, že to má smysl. A třebas jsme i v některých duších zažehli plamínek nadšení, který se za pár roků změní v požár objevů při poznávání tohoto světa." říká Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária v Brně

Na shledanou na Festivalu vědy 2018.

 

Více...

Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období 2018–2022

Datum: 1. 9. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období 2018–2022 na 10. října 2017. Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FCH VUT, příloha č. 3, článek 3. Návrhy je možné podávat v termínu od 1. do 15. září 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP. Více informací na Úřední desce nebo webové stránce Akademického senátu FCH VUT v Brně.

Více...Nedávno uskutečněné akce

Zápisy do prvních ročníků a ,,Vítání prváků

Datum: 13. 9. 2017

V úterý 29. 8. 2017 začínají zápisy studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího studia. Členové Studentské unie si pro nováčky připravili třídenní seznámení se studentským životem na naší fakultě. Akce Přípravné dny ke studiu aneb Vítání prváků se bude konat ve dnech 13. 9. až 15. 9. a vy se tu nejen dozvíte, ale také si vyzkoušíte na vlastní kůži, co bude studium na ,,chemárně" obnášet. Informace najdete i na Facebooku. Na setkání s vámi se těší a srdečně zvou studenti vyšších ročníků.

Více...

Nový studijní a zkušební řád zavádí spoustu důležitých změn

Datum: 14. 6. 2017

Projít nástrahami vysokoškolského studia nemusí být zrovna snadné. Klíčovým dokumentem, kterým se musí řídit každý student brněnské techniky je Studijní a zkušební řád VUT. Ten ale dozná od příštího akademického roku hned několika změn. Jak dlouho můžu studium prodlužovat? Kolik doktorandů může vést jeden školitel? A stačí, když má oponent mé práce jen bakalářský titul? Všechny povinnosti studentů shrnuje tento důležitý předpis, který najdete od prázdnin na webu VUT v sekci Studium – Studijní předpisy.

Více...

2. exkurze v Centru materiálového výzkumu

Datum: 2. 6. 2017

Pro velký úspěch opakujeme! Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště fakulty chemické VUT v Brně. Je zaměřené na aplikovaný výzkum a vývoj v různých oblastech materiálové chemie. Seznámíme se s aktivitami výzkumných týmů pracujících v oblastech výzkumu a vývoje biomateriálů, které nacházejí uplatnění v nových oborech.

Více...


Přehled akcíRSS